TEMPORARY TEACHING STAFF


Sr. No. Name Department Qualification
1 Naik Shashikala Baliram Marathi MA,NET,JRF
2 Jagtap Rupali Prakash Marathi MA,B.ED,NET
3 Dr.Gavit Mahendra Jotrya Marathi MA, NET, Ph.D.
4 Adhave Sachin Ashok English MA,B.ED,SET
5 Wagh Aashish Hiraman History MA,SET
6 Patil Rahul Dilip History MA,SET
7 Kothawade Umesh Balwant Economics MA,SET
8 Dr.Gavit Dinesh Jerma Economics MA,SET
9 Dr.Raundal Santhosh Gangaram Economics MA,Ph.D
10 Dr.Kaple Sanjay Narayanrao Geography MA,B.ED,Ph.D
11 Dr.Bhavsar Sandip Subhash Geography MA,B.ED,Ph.D
12 Valvi Lalsing Maktya Geography MA,SET
13 Vasave Gangaram Rajya Geography MA,SET
14 Patil Neha Rohit Commerce M.COM,SET
15 Padvi Sangramsing Narshi Commerce M.COM,NET,JRF,SET
16 Vasave Dinesh Tembrya Commerce M.COM,SET
18 Valvi Darasing Ranglya Commerce M.COM,SET
17 Chaure Neha Prashant Physics M.SC,SET
18 Lohar Rina Sunil Physics M.SC,SET
19 Dr.Khairnar Subhash Dharmraj Chemistry M.SC,SET,Ph.D
20 Borane Kamlesh Abhimanyu Chemistry M.SC,B.ED,SET
21 Vasave Kirtan Kanthadsing Chemistry M.SC,SET
22 Padvi Jyoti Satyawan Chemistry M.SC,SET
23 Patil Varsha Vijay Mathematics M.SC,SET
24 Mansuri Fahim A Rahim Mathematics M.SC,SET,NET
25 Vasave Dilip Pachya Botony M.SC,SET