Research Students


Sr.No. Name of Guide Department Name of the Student Registration Details
1 Prof.Dr.M.J.Raghuwanshi Hindi Suwarna Himmatrao Patil NMU/11/PhD/Hin/911/2014
2 Prof.Dr.D.D.Girase English Rajendra Nana Mahajan PHD-2017-U2IVR8
  Mahendra Ramdas Patil PHD-2019-NW2MX0 
  Sandip Diliprao Patil PHD-2021-31690J
  Sachin Ashokrao Adhave PHD-2021-DTZ7CW
3 Dr.V.Z.Chaudhari Mina Shalik Patil KBCNMU/11/P.hD/Eng/    /2020
  Leena Chandrakant Devere KBCNMU/11/P.hD/Eng/    /2020
  Minakshee Mahadu Bhawar KBCNMU/11/P.hD/Eng/    /2020
4 Dr.D.B.Deore Madhukar Damu Thakre PHD-2021-9HILK8
5 Dr.V.S.Patil Marathi Minal Ashok Rane PHD-2019-E8HTW7
6 Dr.M. K. Kadam Santhosh Nanabhau Patil KBCNMU/11/P.hD/MAR/959/2018
  Anita Vikram padvi KBCNMU/11/P.hD/MAR/1035/2020

 

Pravin Ramesh Bagul KBCNMU/11/P.hD/MAR/444/2020

 

Rupali Prakash Jagtap PHD-2021-J51W87
7 Dr.V. G. Somkuwar History Aashish Hiraman Wagh PHD-2021-YS79MR 
  Valvi Karan Tobha PHD-2021-E68JOT
8 Dr. N. B. Shende Dnyaneshwar Iswar Gavale KBCNMU/11/PH.D/HIS./664/2022
  Bhushan Himmat Halore KBCNMU/11/PH.D/HIS./662/2022
9 Dr.V. V. Patil Pradeep Bhagwan Wagh PHD-2019-R6K9SP
  Shivaji Ramesh Hatkar PHD-2019-F4B0T2
  Vishnu Bhanudsas Gumale PHD-2021-7ZBDHE
10 Dr. S. B. Wayse Economics Urmila Ganesh Valvi PHD-2014-T47KDO

 

  Ravindra Gata Davale PHD-2019-4XVUSC

 

  Mahendra Jaywant Khare PHD-2019-BYNZ6W
11 Dr. S. R. Surye Psychology Mr. Bharat Vishwasrao Khairnar KBCNMU/11/Ph.D./Psycho./316/2020

 

Mr. Ajinkya Shashikant Asodekar KBCNMU/11/Ph.D./Psycho./506/2022

 

Ms. Laxmibai Vedu Patel KBCNMU/11/Ph.D./Psycho./509/2020

 

Mrs. Madhura Pranav Bhonde KBCNMU/11/Ph.D./Psycho./511/2022
12 Dr. S. U. Ahire Mr. Vishal Yashawant Mahire KBCNMU/11/Ph.D./Psycho./522/2020
13 Dr. Rupesh R.Deore Geography Mr. Lalsing M. Valvi NMU/11/Ph.D/Geog/1206 /2022 /2022

 

Mr. Suresh B. Valvi KBCNMU/11/Ph.D/Geog/1196 /2022
14 Dr.M.S.Wagmare Political Science Ram Rajendra Hajari PHD-2021-LKGEP3
15 Dr. Swapnil V. Mishra Commerce Mr. Sangramsing N. Padvi KBCNMU/11/Ph.D./
Comm. & Mgmt./1016/2022
  Mr. Tushar S. Bhandarkar KBCNMU/11/Ph.D./
Comm. & Mgmt./1026/2022
  Mr. Ganesh S. Datir KBCNMU/11/Ph.D./
Comm. & Mgmt./1036/2022
  Mr. Vinayak L. Das KBCNMU/11/Ph.D./
Comm. & Mgmt./1067/2022
16 Dr. N. P. Huse Physics Neha Prashant Chaware KBCNMU/11/Ph.D./Phy./Online/2022
  Rina Sunil Lohar KBCNMU/11/Ph.D./Phy./Online/2022
17 Dr. A. N. Kulkarni Nilesh Dilip Jadhav PHD-2019-YD35GA
18 Dr.M.R.Patil Chemistry Shende Gopal Madhukar PHD-2019-Y3OK2U
  Patil Narendra Mahadu KBCNMU/11/Ph.D./Chem/884
/2020
  Vishwjit Yashwant Valvi PHD-2019-A2WP5S
  Patil Dinesh Atamaram PHD-2021-XB51FN
19 Dr. S.P. Patil Anandsingh Fattesing Patil KBCNMU/11/Ph.D./Chem./829
/2022
20 Dr. G. R. Gupta Mr. Vikas Shridhar Waghulade PHD-2019-736HZC
  Mr. Pravin Namadeo More KBCNMU/11/Ph.D./Chem./932
/2022
  Mr. Kirankumar Madhav
Nehete
KBCNMU/11/Ph.D./Chem./907
/2022
21 Dr. Y.V. Marathe Miss. Prachi Ravindra Marathe KBCNMU/11/Ph.D./Chem./829
/2022
  Borane Kamlesh Abhimanyu KBCNMU/11/Ph.D./Chem./904
/2022
22 Dr. P.K.Gautam Botany Nilesh Kisanrao Athawale KBCNMU/11/Ph.D./Bot./1116/2022
  Jayshree Subhash Nayka KBCNMU/11/Ph.D./Bot./1108/2022
  Dipak Narsing Chavan KBCNMU/11/ Ph.D./Bot./1105/2022
23 Dr. G.H. Balde Zoology Sandip Ravindra Badgujar KBCNMU/11/Ph.D./Zoo/1282/2022
  Kiran Kishorji Borse KBCNMU/11/Ph.D./Zoo/1279/2022
  Manda Bharat Gavali KBCNMU/11/Ph.D./Zoo/1278/2022
24 Dr. D. S. Patil Suryawanshi Pooja Ashok KBCNMU/11/Ph.D./Zoo./1281/2022
25 Dr. T. L. Das Physical Education and Sports Khushal Mohanlal Sharma PHD-2019-IS0LK3
26 Dr. U.J. Dhagadhage Defence Studies Dipak Ashok Kedar PHD-2021-A3DPU5